Nederlands
Hello. Currently I am thinking about a new website.

Meanwhile I'm still available for
• websites (HTML/CSS/JavaScript)
• spreadheet projects
• databases
• photography projects
• low-budget multimedia-projects

contact me by mail

Recent projects I've build / maintain:
Het Zeepaard - site for the local arthouse movie theatre
SOFT tulip - site for a Dutch NGO
Klief - site for an exhibition builder
Raise The Ace - site for a Dutch hard funk band
De keuken van Vlaardingen - interviews during a communual meal

Also I perform with my own poëtic Dutch songs,
see the FaceBook page.


logo
English
Hallo. Momenteel ben ik aan het denken over een nieuwe website.

Ondertussen ben ik uiteraard beschikbaar voor
• websites (HTML/CSS/JavaScript)
• spreadheet-projecten
• databases
• fotografie-projecten
• low-budget multimedia-projecten

contact: mail

Recente projecten van mijn hand:
Het Zeepaard - site voor het plaatselijke filmhuis
SOFT tulip - site voor een Nederlandse NGO
Klief - site voor tentoonstellingsbouwer
Raise The Ace - site voor hard funk band
De keuken van Vlaardingen - verhalen, eten en meer

Daarnaast treed ik op met (eigen) Nederlandstalige liedjes,
zie hiervoor de FaceBook page.


logo